Тъкъми

Всички такъми са по азбучен ред!

Б

 • Име:Блесна

Информация:Блесна е вид изкуствена примамка, употребявана в спортния риболов. Блесната е основен аксесоар при риболов на спининг. Основен материал при изработката на блесни е металът, за разлика от воблерите и силиконовите примамки. Блесната създава механични колебания във водата и имитира движението на малки рибки, основната храна на хищните риби. По начина на изпълнение блесните се подразделят на два основни вида – въртящи и клатещи.

 • Име:Бомбарда (плувка)

Информация:Бомбарда или Сбиролино (сбиро) (от итал. Sbirulino – bombarda) – вид утежнена плувка, с тегло от 10 до 40 гр.,която се използва най често при лов на речни хищници обитаващи долните,средните и горни слоеве на водата – пъстърва, речен кефал (клен), распер. Риболовът с използването на бомбарда, при който се използват много похвати заимствани от риболова със спининг,(чести замятания и постоянно движение на стръвта), позволява замятането на леки от 1 – 2 гр. естествени или изкуствени примамки на далечно разстояние до 60-70 м. и воденето на стръвта на различна дълбочина, като по този начин се облавят големи участъци от водоема. Масово разпространение бомбардата е получила при морски риболов на зарган, илария, платерина, морски кефал. Риболовът с бомбарда е идентичен на този с булдо.

Видове бомбарди:

 • плаващи – движат се в горните слоеве на водата – оцветени обикновено в бяло,жълто,червено
 • пулопотъващи – движат се в средните слоеве на водата – оцветени обикновено в синьо,зелено,
 • потъващи – движат се в долните слоеве на водата – оцветени обикновено в черно,или прозрачни.

Бомбардите се маркират ХХ / ХХ, като първата група цифри е теглото на бомбардата в грамове, а втората група е относителното им тегло във водата, също в грамове.

 • Име:Булдо

Информация:Булдо (от fr. bouldoe) е прозрачна куха плувка с овално-цилиндрична форма. Характерна особеност на булдото е наличието на отвори снабдени с запушалки, през които булдото се пълни с вода и по този начин се коригира неговото тегло и плавучест. Традиционното използване на булдото е при риболов с изкуствена муха – на речен кефал, уклей, пъстърва.

В

 • Име:Вирбел

Информация:Вирбел – риболовно приспособление което препятства усукването на влакното. Съществуват единични,двойни,тройни,четворни вирбели. За улеснение на монтажа са снабдени с т.нар. карабинки. Незаменим елемент при риболов на спининг, на бомбарда, на тежко.

 • Име:Ворбел

Информация:Воблер в риболова се нарича вид изкуствена примамка – имитация на рибка.

Изработва се от дърво или специални композитни смеси с относително тегло равно или по малко от това на водата.

Характерна особеност на воблера е наличието на пластинка в предната част на тялото му която характеризира начина му на движение във водата.

Масово разпространение е получил при лов на: щука, сом, речен кефал (клен), бяла риба, костур.За различните риби се използват различни воблери.Например щуките предпочитат тези с формата на каракудки,платички,малки шаранчета като цвета и размера на примамката трябва да се съобрази спрямо каприза на рибата нейният размер и времето.

 • Име:Въдица

Информация:Въдицата е основен инструмент за риболов, с помощта на който кукичката със стръвта (примамката) се доставя на определено разстояние, посредством замятане.

Въдицата изпълнява и друга основна функция – служи за изваждане на уловената риба. Благодарение на своите еластични и якостни свойства тя амортизира дърпанията (ударите) на рибата.

В най общия случай въдицата е оборудвана с риболовен прът, риболовна линия включваща корда (риболовен шнур), плувка, тежести и кукичка.

Като допълнително оборудване, при риболов на леко или основно оборудване за( спининг, риболов на тежко и др.) се използва и риболовна макара.

З

 • Име: Звънче(шпионка)

Информация:Звънче /шпионка/ – е термин, който означава сигнализатор на кълването на рибата. Използва се при риболов на тежко. Обикновено се поставя на основното влакно на риболовна линия.

И

 • Име:Изкуствена муха

Информация:Изкуствена муха вид изкуствена примамка имитация на летящо насекомо.

Видове изкуствени мухи:

 • сухи – движат се в горния слой на водата.
 • мокри /удавени/-движат се в средните слоеве на водата.

Масово разпространение са получили при лов на пъстърва /класика/, речен кефал (клен),уклей.

 • Име:Изскуствена Примамка

Информация:Изкуствени примамки – имитация на естествената храна на рибите създадени по изкуствен път, и употребявани в спортния риболов.Имитацията предполага постоянно движение на изкуственната примамка, което провокира нападението на хищната риба.

Най често използването на изкуствени примамки се използва при риболов на спининг.

Видове изкуствени примамки:

блесна -имитация на малки рибки

 • воблер -имитация на малки рибки
 • изкуствена муха -имитация на мухи и други летящи насекоми
 • силиконови примамки (туистери) -имитация на малки рибки,червеи,жаби,мекотели
 • мормишки – имитация на малки насекоми /мравки,личинки,водни рачета и др./

П

 • Име:Плувка

Информация:Плувката е елемент от риболовната линия при риболов „на леко“ който изпълнява две основни функции :

1. Удържа кукичката със стръвта на определено разстояние от дъното (дълбочина).

2. Показва на риболовеца поемането на стръвта от рибата.

Плувката има различна форма (най често вретеновидна) и се изработва от материал с относително тегло по-малко от това на водата.

Като разновидност на класическата плувка (ваглер) може да се разглежда бомбардата.

 • Име:Повод (риболов)

Информация:Поводът е част от риболовната линия, с помощта на която кукичката се свързва с основната линия (влакно). Представлява риболовно влакно (корда,плетен шнур), обикновено с по малко сечение от това на основното влакно.

Р

 • Име:Риболовен прът

Информация:Риболовният прът е основен елемент на риболовната въдица.

Видове

Конструктивно риболовните пръти се разделят на 2 вида:

 1. коленни / дву или три коленни/,ако се съединяват чрез втулки — спинигови пръти, мач пръти, щеки
 1. телескопични, когато секциите им се прибират една в друга — спинигови пръти, телемач пръти, болонезе, телескопи и др.

с два подвида:

 1. с водачи — спинигови пръти, мач пръти, телескопи с водачи и др., при които се използва риболовна макара.
 1. без водачи — директни телескопи, щеки и др., без използване на риболовна макара.

Риболовният прът има тяло (бланк) с конусна форма, стесняваща се към върха. Различават едноръчни и двуръчни пръти.

Материали

Като материал за изработването им служат: бамбук /лепен/, стъкловлакно -фибростъкло, въглеродни влакна карбон /поликарбон/, борон ,композити, алуминиеви сплави.

Характеристики

Основни характеристики на риболовния прът:

 • якост — определя натоварването при което се разрушава върха на пръта при огъване.
 • строй – определя коя част на бланка на пръта възприема натоварването – върхов, параболичен, полупараболичен.
 • пъргавина — /very fast, fast, midle, slow, very slow/ — определя количеството на вибрации които извършва върха на пръта, след като бъде отклонен от правата линия на определен ъгъл и пуснат.
 • екшън — / action/- определя диапазона в грамове на теглото на примамката, което риб
 • Име:Риболовна кука

Информация:Риболовната кука е основен елемен от риболовната линия, благодарение на който рибата се оказва при риболовеца. Използват се единични, двойни и тройни куки с различни размери от № 24 / най малките/до № 6/0/най големите/.

Материала за изработка на риболовните куки обикновено е високо-въглеродна корбонова стомана с корозионно-устойчиво покритие.

Традиционно жилото (острието) на кукичката се заточва по химичен начин.

Висококачествени са кованите кукички.

Име:Риболовна макара

Информация:Риболовната макара е част от въдицата, която служи за навиване на основната линия (корда, шнур).

Монтира се към риболовния прът в областта на дръжката посредством специален макародържател.

Основно разпространение са получили т.нар. спинингови макари които се използват при риболов на спининг (блесна, изкуствени примамки и др.) и други видове риболов ( риболов на тежко, бомбарда, подвижна плувка и др.)

Основни конструктивни видове риболовни макари

 • безинерционни – спинингови (с подвид мачови, за по тънки влакна)- това са макари с универсално предназначение. Особеност на този вид е, че при замятане влакното се изхлузва през предния ръб на неподвижната шпула,която е разположена паралелно на риболовния прът.Намотаването на влакното се извършва с помощта на специална скоба (бигел), която се върти около шпулата.
 • инерционни – мухарски (за риболов на изкуствена муха) – класическа макара която в последно време се използва почти само в риболова с изкуствена муха – fly fishing.
 • мултипликаторни – хибрид между предните два вида. Особеност на мултипликатора е това, че при замятане макарата работи като безинерционна, а при намотаване на влакното като инерционна. Мощна макара която работи при големи натоварвания – обикновено се използва при риболов на големи морски и океански риби.
 • Име:Риболовна тежест

Информация:Риболовна тежест – различни по големина метални утежнения с маса от 1 грам до около 100 грама,с обтекаема форма , най често от олово (Pb), чийто предназначение е:

1. – да придържат стръвта на определена дълбочина.

2. – да осигурят далечината на замятане на стръвта.

 • Име:Риболовно влакно

Информация:Риболовното влакно (наричано още корда) е основна част от риболовната линия с помощта на която се изважда уловената риба.

Риболовните влакна могат да бъдат:

Монофилни влакна

Те са прозрачни или оцветени в различни цветове. Имат свойството да се разтягат при натоварване (опън). Имат многослойна структура. Вътрешния слой е еластичен и възприема основните натоварвания, външния слой /слоеве/ са износоустойчиви.

Коефициентът им на разтягане достига до 15%-25%.

Изработват се от синтетични полимери.Най често се използва найлон, който има и други търговски названия – декрон, силон и др.

Диапазон на сеченията на влакната от 0,08 мм до 1,5 мм

Плетени влакнаТе са непрозрачни и практически не се разтягат.Изработват се от материали на основата на полиетилен DYNEEMA, кевлар и други полимери по Hi-Teck технологии. Структурата на влакното представлява оплетка с кръгло или плоско сечение от микровлакна, допълнително споени помежду си.За намаляване на триенето и разнищването от водачите имат специално полиетленово РЕ покритие.По здравина (якост на опън) превъзхождат монофилните влакна в пъти.

Диапазон на сеченията на влакната от 0,015 мм до 0,20 мм

С

 • Име:Стръв

Информация:Стръв – е общо название на примамката при лов, риболов. Представлява обичайната храна или имитацията на такава на животното, което е обект на лова.По широко приложение понятието стръв е получило в риболова. Ловът, риболовът с използването на стръв се основава на използването на един от основните инстинкти на животното, а именно този за храненето.Стръвта се поднася на обичайното за хранене на животното място.При лова жертвата на ловеца се хваща в капан, при риболова рибата се закача на риболовната кука.

Различават естествена и изкуствена стръв.

Естествени примамки

 1. с растителен произход

1.зърнени култури – жито, царевица,

2.тестени изделия и техните производни – тесто, качамак,каши

3.плодове – череша,слива и др.

2.с животински произход

1.червеи – торен червей, дъждовен червей,блатен – морски червей и др.

2.жаби – жаба,попови лъжички

3.малки рибки – уклей, бабка, белица, каракуда и др.

4.насекоми – муха, пчела, скакалец, щурец,попово прасе и др.

5.личинки – ручейник, корояд, бял червей /пинки/ и др.

6.малки птици – врабчета, синигери и др.

7.отпадъци от месни продукти – черен дроб, черва, и др.

Тази страница е написана с помощта на Wikipedia!

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s